İştirak Nafakası Nedir? Çocuk İçin Ne Kadar Nafaka Ödenir?

çocuk için nafaka, iştirak nafakası
çocuk için nafaka, iştirak nafakası

İştirak nafakası nedir?”,”Çocuk için iştirak nafakası ne kadar ödenir?”, “Çocuğun nafaka miktarı 2020” boşanmak ve çocuğun velayetini almak isteyen tarafın en çok merak ettiği konulardandır. “Çocuğa ne kadar nafaka ödenir 2020?” sorusunu cevaplamadan önce çocuk için ödenen nafaka hakkında bilgi vermemiz gerekmektedir.

Türk hukukunda nafaka alacaklısı bakımından farklı düzenlemeler mevcuttur. Şöyle ki; eş ile çocuğa verilecek olan nafaka, farklı koşulları gerekli kılmaktadır. Evlilik birliğinin sona ermesi halinde boşanılan eşe verilen nafaka yoksulluk nafakası; çocuğa verilen nafaka ise iştirak nafakası olarak adlandırılmıştır. Boşanma davasında nafaka adlı yazımızda boşanılan eşe verilen nafaka ile ilgili detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Boşanma Davasında İştirak Nafakası Nedir?

Boşanma davasında iştirak nafakası, çocuğun bakım, eğitim ve sağlık giderlerinin velayet hakkına sahip olmayan eş tarafından ekonomik gücü oranında vermesi gereken para olarak tanımlanabilir. Çocuğa ödenen nafaka, iştirak nafakası olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu nafaka yalnızca boşanma halinde değil; ayrılık ya da evliliğin butlanına karar verilmesi halinde de hükmedilen bir nafaka türüdür.

Hukukumuzda çocuğun hakları üstün nitelikte haklar arasında kabul edilmiş olduğundan çocuğa verilecek nafakayla ilgili ayrı düzenlemeler yapılmıştır. Çocuk için nafakaya dair düzenleme TMK m.182’de yer almaktadır. İlgili düzenleme çerçevesinde velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

İştirak Nafakası Ödenmesinin Koşulları

Çocuğa nafaka ödenmesi için velayet hakkına sahip olmayan eşin ekonomik durumu büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla taraf, eğer nafaka ödeyecek güce sahip dahilse bu durumda çocuk için nafakaya hükmedilmemesi kararıyla karşılaşmak mümkündür. Ancak bu durum çok istisnai olarak ortaya çıkmaktadır.

İştirak nafakası talebi boşanma davası devam ederken ileri sürülebileceği gibi dava sonunda verilen kararın kesinleşmesinden sonra da ayrı bir dava olarak ileri sürülebilir. Çocuğa nafaka ödenmesi talebi yalnızca boşanma davasında değil; ayrılık veya evliliğin butlanına karar verilmesi halinde de ileri sürülebilir.

İştirak nafakası talebinde bulunma hakkı kural olarak velayet hakkını elinde bulunduran eşe aittir. Fakat ergin olan çocuk da kendisi için nafaka ödenmesi talebinde bulunabilir. Konuyla ilgili detayları  nafaka süresi hakkında bilgi verirken açıklayacağız.

İştirak Nafakası Talep Edilmeden Verilir Mi?

İştirak nafakasını diğer nafaka türlerinden ayıran önemli bir nokta mevcuttur. Bu nafaka talep üzerine verilebildiği gibi talep edilmese de hakim tarafından nafaka ödenmesine hükmedilebilir. Dolayısıyla yoksulluk nafakasında olduğu gibi taleple bağlılık kuralı geçerli değildir. Koşulların var olması halinde hakim re’sen iştirak nafakası ödenmesi yönünde karar verebilecektir.

Birden Fazla Çocuğa Nafaka Ne Kadar Ödenir?

Çocuk için ne kadar nafaka ödenir 2020?”, “Boşanmada çocuğa nafaka ne kadar?“,”İştirak nafakası ne kadar 2020?“sorusu özellikle birden fazla çocuğun olması halinde daha fazla önem kazanmaktadır. Birden fazla çocuğun olması durumunda çocuklar için verilen olan nafakanın miktarı, her bir çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Okul hayatına devam eden bir çocukla henüz daha üç yaşında olan bir çocuğun sağlık, eğitim ve bakım giderleri birbirinden farklıdır. Bu sebeple birden fazla çocuk için nafakaya hükmedilirken çocukların masrafları detaylıca ele alınacak ve bu doğrultuda nafaka miktarı hakkaniyete uygun olarak hakim tarafından belirlenecektir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğa Nafaka Verilir Mi?

Evlilik dışı doğan çocuk adına da nafakaya hükmedilmesi mümkündür. Bu sebeple velayet hakkı kendisinde bulunmayan anne veya babanın çocuk için nafaka ödemesine hükmedilebilecektir. Bu halde çocuğun bakım, eğitim ve sağlık masrafları göz önünde tutularak nafaka miktarı belirlenecektir. Elbette velayet hakkı kendisinde olmayan anne veya babanın ekonomik durumu da değerlendirilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında İştirak Nafakası Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka konusu ayrıca ele alınmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası açan kişilerin boşanma ve evliliğin sonuçları hakkında uzlaştığı kabul edilir. Eşler, anlaşmalı boşanma davası ile boşandıktan sonra boşanma protokolünde yazılı hususlarla bağlı olacaktır. Şöyle ki; anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası talebinde bulunmayacağını talep eden eşin boşanma kesinleştikten sonra ayrı bir dava açarak yoksulluk nafakası talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

Çocuk için nafaka, boşanma protokolünde talep edilmemiş olsa dahi boşanma kararının kesinleşmesinden sonra ayrı bir dava ile talep edilebilir. Bu durum çocuk için nafakayı ve yoksulluk nafakasını birbirinden ayıran en önemli özelliklerdendir. Çocuk için nafaka, kamu düzeninden kabul edilmekte olup hakim tarafından re’sen hükmedilebilir.

Tarafların Zengin Olması İştirak Nafakasına Engel Mi?

Boşanan eşlerin ekonomik durumlarının çok iyi olması çocuk için nafaka verilmesine engel değildir. Tarafların maddi durumları ne kadar iyi olursa olsa çocuğun bakım ve giderlerine birlikte katlanma yükümlülüğüne sahiptirler. Bu nedenle eşler zengin olsa da çocuk için nafakaya hükmedilebilecektir.

İştirak Nafakası Davası Nedir?

İştirak nafakası davası, nafakanın arttırılması veya azaltılmasıdır. İştirak nafakasının arttırılması veya azaltılması talebiyle dava açılması için kanunda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla her zaman çocuk için hükmedilen nafakanın arttırılması veya azaltılması talebiyle dava açılabilir. Çocuk için verilen nafaka miktarının az gelmesi veya nafaka borçlusunun maddi durumunun kötüleşmesi halinde dava açılması ve nafaka miktarının değiştirilmesi mümkündür. Ancak şuna dikkat edilmelidir ki bu dava çocuğun ergin olmasına kadar velayet hakkı sahibi tarafından açılabilir. Çocuk ergin olduktan sonra ise bizzat kendisinin dava açması şarttır.

İştirak Nafakası Ne Kadar Süre Ödenir? Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

İştirak nafakası kaç yaşına kadar ödenir? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki çocuğa nafaka ödenmesi, süre bakımından sınırlandırılmıştır. İştirak nafakası, çocuk ergin oluncaya kadar ödenir. Çocuğun 18 yaşını doldurmuş olması halinde nafaka yükümlülüğü kendiliğinden sona erer. Nafakanın kaldırılması için nafaka borçlusunun ayrı bir dava açmasına gerek yoktur.

Ancak eğitimi devam eden ergin çocuk anne veya babasından kendisinden nafaka ödenmesi talebinde bulunabilecektir. Dolayısıyla iştirak nafakası kaç yaşına kadar ödenir? sorusunun cevabı bu noktada değişiklik göstermiştir. Söz konusu durum TMK m. 328’de düzenlenmiştir. Bu halde çocuk tarafından talep edilecek olan nafaka, esasında yardım nafakası niteliğinde olacaktır. Belirtilen durumda nafaka talebinde bulunacak taraf ise artık ergin olan çocuk olacaktır.

Yardım Nafakası Ne Zaman Biter?

Eğitimi devam eden çocuğa verilen yardım nafakası, kendiliğinden son bulmayacaktır. Nafakanın sona ermesi için nafaka borçlusunun dava açması ve nafakanın kaldırılması talebinde bulunması gerekmektedir.

Nafaka davası ve diğer aile hukuku konularında bu alanda faaliyet gösteren aile ve boşanma avukatına danışılması hızlı ve etkili çözümlere ulaşılması açısından büyük önem taşımaktadır.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.