Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakları

maaşı geç yatan işçi, maaşı ödenmeyen işçi, maaşım geç yatıyor ne yapmalıyım
maaşı geç yatan işçi, maaşı ödenmeyen işçi, maaşım geç yatıyor ne yapmalıyım

Maaşım geç yatıyor ne yapmalıyım? sorusu, yanıtı merak edilen iş hukuku konularındandır. Bu soruyu cevaplarken maaşı ödenmeyen işçi, maaşı geç yatan işçi ve haklarından bahsedeceğiz. Maaşı geç yatan ve maaşı ödenmeyen işçinin haklarından bahsetmeden evvel ‘ücret’ kavramını kısaca açıklayacağız. İş Kanunu m.32’ye göre ücret, bir kimseye iş karşılığında işveren veya üçüncü kişi tarafından ödenen tutardır. İşçinin prim ve ikramiyesi de ücret kapsamında değerlendirilir. Bu anlamda ücret kavramı geniş yorumlanmaktadır.

İş Kanunu hükümlerine göre, maaşı geç yatan işçi veya maaşı hiç ödenmeyen işçinin hakları mevcuttur. Maaşın gününde ödenmemesi İş Kanunu m.24 kapsamında işçi bakımından haklı fesih nedeni oluşturmaktadır.”Maaşım zamanında ödenmiyor.” diyorsanız makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Makalemizde, işçinin haklı nedenle derhal feshi nasıl gerçekleştireceği veya fesih gerçekleştirmek istemeyen işçinin haklarını açıklayacağız.

Maaşı Ödenmeyen İşçi Ne Yapmalı?

Maaşım geç yatıyor ne yapmalıyım? sorusuna yanıt verirken öncelikle işçinin taleplerini değerlendirmeliyiz. Maaşı geç yatan işçi, işten ayrılmak mı istiyor? Yoksa işe devam etmek ve maaşını almak mı istiyor? Maaşı ödenmeyen işçinin talepleri, izlenecek hukuki sürecin belirlenmesinde etkili olacaktır.

Maaşımı alamıyorum diyenler yapmalı? Maaşım ödenmedi ne yapabilirim? Bu sorunun cevabı genel olarak iki seçenekten oluşmaktadır:

  1. İş Kanunu m.24 gereğince işçinin maaşının kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmemesi nedeniyle iş akdinin feshi,
  2. İş Kanunu m.34 gereğince, maaşı geç ödenen işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınması.

Eğer kişi, maaşının sürekli geç ödenmesi nedeniyle artık çalışmak istemiyorsa iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda ihbar sürelerine uygun davranılması gerekmeyecektir. İşçi alacağı ihtarnamesi hazırlanıp noter kanalıyla işverene gönderilmelidir. Böylece iş sözleşmesinin maaşın geç ödenmesi nedeniyle feshedildiği bildirimi yapılacaktır. Ayrıca ödenmeyen maaşlar da işverenden talep edilecektir. İşveren, ihtarnamedeki süre içinde maaşı ödenmeyen işçinin haklarını vermekle yükümlüdür. Eğer çalışan, maaşını alamazsa bir sonraki adıma geçilecektir. Maaşını alamayan kişi, arabulucu ile bu sorunu çözmek için başvuruda bulunacaktır. Zorunlu arabuluculuk gereği, işçi alacak davası açmadan evvel bu adımın tamamlanması gerekmektedir.

İşten ayrılmak istemeyen çalışanlar ise, maaşın geç ödenmesi nedeniyle iş görmekten kaçınabilir.Ancak bunun için işçinin maaşının mücbir bir sebep olmaksızın ödenmemiş olması gerekmektedir. İşçinin iş görmekten kaçınması halinde işçi, işyerinde durmaya devam etmelidir. Ancak kendisine yüklenen görevleri yerine getirmemelidir. Sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi bu durum grev olarak nitelendirilmeyecektir. İşveren işçinin sözleşmesini feshedemeyecek; kişinin yerine bir başkasını alamayacaktır.

Maaşım geç yatıyor ne yapmalıyım?sorusunun cevabını yukarıda vermiş bulunmaktayız. Ancak maaşı geç yatan işçi, harekete geçmeden önce mutlaka işçi avukatı ile görüşülmelidir. Atılacak yanlış bir adım, telafisi imkansız maddi kayıplara neden olacaktır. Avukat ile temsil böyle bir durumda en doğru tercihtir.

Maaş Kaç Gün Gecikebilir?

Maaşım geç ödeniyor, zamanında ödenmiyor. Ne yapmalıyım?sorusuna yanıt verirken maaşın kaç gün gecikebileceğinden de bahsetmeliyiz. İş Kanunu m.34’e göre işçi, maaşın ödenmemesi nedeniyle iş görmekten kaçınabilir. Ancak bunu yapabilmesi için maaşın ödeme gününden itibaren 20 gün geçmiş olmalıdır. Dolayısıyla maaşını alamayan kişi, ödeme günü üzerinden 20 gün geçtikten sonra iş görmekten kaçınabilir.

Maaşı zamanında ödenmeyen işçinin iş sözleşmesini feshedebileceğini belirtmiştik. Bunun için ise kanunda öngörülmüş bir süre mevcut değildir. Ancak bu konuda dürüstlük kurallarına aykırı davranmak maddi kayıplara neden olacaktır. Örneğin; 5 yıl boyunca maaşı günü gününe ödenen bir işçi düşünelim. Yalnızca bir ay maaşı 2 gün gecikti diye iş sözleşmesini feshederse bu durum dürüstlük kurallarına aykırı olacaktır. Bu halde maaşı geç ödenen işçi, fesih yaparsa, hak ve menfaat kayıpları yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Nitekim Yargıtay’ın da bu yönde kararları mevcuttur.

Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalı?

Maaşı ödenmeyen işçi ne yapmalı?sorusunun cevabını yukarıda açıklamıştık. Ancak işçi, konuyla ilgili karar vermeden önce mutlaka hukuki destek almalıdır. Dolayısıyla maaşı ödenmeyen işçi mutlaka iş hukuku avukatı ile görüşmelidir.

İşçi avukatı, içinde bulunulan durumu değerlendirecek ve izlenmesi gereken en doğru yolu seçecektir. Böylece maaşı geç yatan veya ödenmeyen işçi, alacaklarını en kısa sürede tahsil edebilecektir. Avukat olmadan bir işlem yapılması, sürelerin kaçırılmasına, usuli hatalara ve neticede maddi kayıplara neden olacaktır.Maaşımı alamıyorum 2020?Bunun için en doğru tercih, avukata danışılması olacaktır.

Maaşın Geç Ödenmesi İhtarname Örneği 2018

Maaşım geç yatıyor ne yapmalıyım 2018? sorusunun yanıtını yukarıda mevcuttur. Belirtmiş olduğumuz üzere şartlar mevcutsa maaşın geç ödenmesi nedeniyle işverene ihtarname gönderilmesi mümkündür. Aşağıda maaşın geç ödenmesi ihtarname örneği/ödenmeyen maaş için ihtarname örneği mevcuttur.Ancak şunu belirtmemizde fayda var ki, her ihtarname somut durumun özelliklerine uygun ve kişiye özgü hazırlanmalıdır.Aşağıda yer alan maaşın geç ödenmesi ihtarname örneği fikir verme amacıyla hazırlanmış olup doğrudan kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Ücretin geç ödenmesi veya ücretin ödenmemesi nedeniyle işverene gönderilecek ihtarnamenin işçi avukatı tarafından hazırlanmasının en doğru yol olduğunu vurgulamak isteriz.

……….. (  ). NOTERLİĞİ’NE

Keşideci: (Maaşını alamayan veya maaşı zamanında ödenmeyen kişinin adı-soyadı ve TC kimlik numarası)

Vekili: (Avukat ile temsil varsa avukata dair bilgiler)

Muhatap: (İhtarname gönderilecek işverenin bilgileri ve adresi)

Konu: (İhtarnamenin gönderiliş amacı kısaca belirtilmeli)

Açıklamalar:

Sayın Muhatap,

  1.  (İşçinin işyerinde ne kadar süre, hangi pozisyonda çalıştığına dair genel bilgi verilmelidir.)
  2.  (Maaşın geç ödenmesi veya maaşın ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesi feshedileceğinden bu duruma dair açıklama yapılmalıdır. Örneğin; hangi dönemlerde maaşın ödenmediği veya ne kadar süre geç ödendiği yazılmalıdır.)
  3.   (Mevcut durum ile kanun hükümleri arasında ilişkilendirme yapılmalıdır.Yani fesih nedeni, kanunda yer alan ilgili maddelere işaret edilerek açıklanmalıdır.)
  4. (Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı iş sözleşmesinin feshedildiği açıkça yazılmalıdır. )
  5. (Son bölümde ise verilen süre içerisinde ödemenin yapılması, aksi halde yasal yollara başvurulacağı ihtarı yer almalıdır.)

Keşideci Vekili

Avukat

Sayın noter, 3 (üç) nüsha ve 1 (bir) sayfadan oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğinin, bir suretinin daireniz uhdesinde saklanmasını ve onaylanmış bir suretinin tarafımıza verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

Keşideci Vekili

Avukat

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.