Boşandıktan Sonra Tazminat Davası Açılabilir Mi?

boşandıktan sonra tazminat davası açılabilir mi, anlaşmalı boşanmadan sonra tazminat davası
boşandıktan sonra tazminat davası açılabilir mi, anlaşmalı boşanmadan sonra tazminat davası

Boşandıktan sonra tazminat davası açılıp açılamayacağı merak edilen aile hukuku konuları arasında yer almaktadır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki boşanma davası türüne göre, bu soruya vereceğimiz yanıt farklılık gösterecektir. Boşanma davası bittikten sonra tazminat davası açılabilir mi?sorusunu yanıtlamadan evvel boşanma hukuku üzerinde kısaca duracağız.

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre boşanma, ancak kanunda yer alan boşanma nedenlerine dayanılarak mümkündür. Dolayısıyla boşanma davası açmak isteyen bir kişi ilk olarak boşanma sebep veya sebeplerini tespit etmelidir. Kanunda yer almayan bir nedene dayanarak boşanma davası açılması mümkün değildir. Davanın nedeninin doğru tespiti, davanın reddedilmesi açısından büyük önem taşır.

Boşanmanın birtakım maddi ve hukuki sonuçları vardır. Çocuğun velayeti, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat boşanmanın sonuçlarındandır. Hepsi ayrı ayrı öneme sahip olmakla beraber boşanmada maddi manevi tazminat ayrıca dikkat çekmektedir. Bu konuda bilgi için linke tıklayarak makalemize ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda boşandıktan sonra tazminat davası açılabilir mi?sorusuna yanıt vereceğiz.

Boşandıktan Sonra Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Boşandıktan sonra tazminat davası ile ilgili farklı ihtimalleri değerlendirerek yanıt vereceğiz. İlk ihtimal; maddi ve manevi tazminat, boşanma dilekçesi veya cevap dilekçesi ile talep edebilir. Boşanmada maddi ve manevi tazminat, fer’i (İkincil) nitelik taşımaktadır. Boşanma ile tazminat talebinde bulunulduğu takdirde ayrı bir harç ödenmesine gerek kalmayacaktır.

İkinci ihtimal; boşandıktan sonra tazminat davası açılması mümkündür. Ancak bu halde talep edilen tazminat miktarına göre harç ödenmesi gerekecektir. Boşandıktan sonra tazminat davası açmak isteniyorsa kanunda yer alan süreye riayet edilmesi şarttır. TMK m.178’de yer alan hükme göre; boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde tazminat davası açılabilir. Söz konusu sürenin dolması durumunda artık boşanma sebebinden kaynaklı tazminat talebinde bulunmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla boşanma davası bittikten sonra tazminat davası açılabilmesi için hak düşürücü süreye uyulması şarttır.

Boşandıktan sonra tazminat davası açılması durumunda, görevli mahkeme, Aile Mahkemesi olacaktır. Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise genel yetki kurallarına göre belirlenecek olup davalının yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. Boşanmadan sonra tazminat davası açarak manevi tazminat veya maddi tazminat talebinde bulunmak isteyen kişinin mutlaka boşanma avukatı ile görüşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılacak usuli ve diğer hatalar zaman kaybının yanı sıra maddi kayıplara da neden olacaktır.

Anlaşmalı Boşandıktan Sonra Tazminat Davası Açılabilir Mi?

En çok merak edilen konulardan birisi de “Anlaşmalı boşanmadan sonra tazminat davası açılabilir mi?” sorusudur. Yargıtay kararları doğrultusunda bu soruyu “hayır” şeklinde yanıtlamamız gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açıldığı takdirde tarafların, boşanmanın her türlü sonucu hakkında uzlaşmaya vardığı kabul edilmektedir. Eğer uzlaşma sağlanamamışsa zaten anlaşmalı boşanmadan da söz edilemeyecektir.

Özellikle anlaşmalı boşandıktan sonra aldatıldığını öğrenen kişiler, bu konu ile yakından ilgilenmektedirler. Yargıtay’ın boşanmadan sonra manevi tazminat talebi ile ilgili bir kararı şu şekildedir.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2011/11544 E., 2012/25372 K: “…Davacının manevi tazminat talebi, davalının evlilik birliğinde sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olmasına dayanmaktadır. Tarafların anlaşmaları üzerine Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş, boşanma kararı 27.09.2007 tarihinde kesinleşmiştir. Boşanma kararı tarafların anlaşmalarına dayandığına göre, davacının boşanmadan sonra, boşanma sebebiyle artık manevi tazminat talep etmesi mümkün değildir. Çünkü böyle bir durumda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir. Bu itibarla anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle tazminat istenemez.”

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken tazminat konusuna da açıklık getirilmesi şarttır. Konuyla ilgili taraflar,herhangi bir madde eklememişse mahkemede hakim, tarafların irade beyanlarını soracaktır. Duruşma esnasında tarafların iradeleri uyuşmazsa bu halde artık çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken taraflardan birinin veya her ikisinin tazminat hakkını saklı tutması mümkün değildir. Tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla hazırlanan protokol, hakim tarafından onaylanmayacaktır. Bu durum boşanma sürecinin uzamasına neden olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın özeti şudur ki; anlaşmalı boşandıktan sonra tazminat davası açılması mümkün değildir. Boşandıktan sonra tazminat davası konuyla ilgili en güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için aile hukuku avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.