İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi
istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi

Yasal düzenlemeler gereğince kural olarak istifa eden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmayacaktır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’da yer alan hükümler çerçevesinde istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alabilmesi bazı koşullara bağlıdır.İstifa eden tazminat alabilir mi 2020?sorusunun cevabı için yazımızı okumaya devam edin.

İstifa eden ve kıdem tazminatı almak isteyen işçi, öncelikle “Kıdem tazminatı nedir?” sorusunun cevabını bilmelidir. Kıdem tazminatı kazanmanın temel koşulu, işyerinde en az 1 yıl çalışıyor olmaktır. 1 yıldan az süreli çalışan işçinin maalesef kıdem tazminatı hakkı olmayacaktır.

İstifa Eden Tazminat Alabilir Mi 2020?

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alması ancak şu hallerde mümkündür:

Ayrıca işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullandığı hallerde kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir.Bazı özel durumların varlığı halinde işçi istifa etse de kıdem tazminatı alabilecektir. Bahsi geçen özel durumlara dair pek çok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yargıtay’ın kararlarına ve özel durumlara yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.

İşçinin Haklı Sebeple İş Sözleşmesini Feshetmesi

İstifa eden tazminat alabilir mi 2020? Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi 2020? İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetmesi İş Kanunu m.24’te hükme bağlanmıştır. Bu madde çerçevesinde işçi, ihbar sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda şartları mevcutsa işçi kıdem tazminatını alabilecektir. Bu halde işten kendi çıkan tazminat alma hakkına sahip olacaktır. Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilmek için aşağıda yazılı olan haklı fesih sebeplerinden en az birisine dayanmalıdır.

İşçinin haklı nedenle feshi sebepleri temelde üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

  • Sağlık sorunları nedeniyle haklı fesih,
  • Zorlayıcı sebepler,
  • Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle haklı fesihtir.

Uygulamada genellikle işçinin ücretinin ödenmemesi , sigorta primlerinin eksik yatırılması veya işçiye mobbing uygulanması nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedildiği görülmektedir. İşte bu durumda istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilecektir. Ancak bu fesih ihtarnamesinin doğru ve zamanında yapılması kıdem tazminatı hakkının yitirilmemesi açısından önemlidir. Dolayısıyla istifa eden işçi kıdem tazminatı ve diğer işçi alacaklarının tahsili için mutlaka işçi avukatına danışmalıdır. Böylece kısa sürede olumlu sonuç alınması mümkün olacaktır.

İşçi avukatına danışılmadığı takdirde maddi kayıplar yaşanacağı gibi bunların telafisi de söz konusu olamayacaktır. Çünkü iş hukuku, titizlik hukuki bilgi ve tecrübeyi gerektiren bir alandır. Yapılacak en ufak hata, maddi zararlara neden olacaktır. Bu nedenle hukuki danışmanlık almak büyük önem taşır.

İşçinin Boş Kağıda İmza Atması ve İstifası

İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi 2020? sorusunu yanıtlarken değinmemiz gereken bir diğer konu da boş kağıda imza atılmasıdır.Uygulamada bazen işverenlerin çalışanlarına, işe ilk girişte boş bir kağıda imza attırdıkları görülmektedir. Böylece istenilen zamanda boş kağıt doldurulacak ve işçinin hakları verilmeyerek işten çıkarılması mümkün olacaktır. Ancak bu şekilde düzenlenen istifa dilekçesi geçerli olmayacaktır.

Yargıtay kararlarına göre; işe girişte işçiye, boş bir kağıda imza attırılmış ve bu kağıt daha sonra istifa dilekçesi olarak kullanılmışsa istifa geçersiz sayılacaktır. Bu halde istifa dilekçesinin geçersizliğini işçi kanıtlamalıdır. İşçi, istifa dilekçesinin geçersiz olduğunu tanık ve her türlü delil ile kanıtlayabilir. İşte bu halde istifa eden işçi kıdem tazminatını talep edebilecektir.

Baskı ile İstifa ve Yargıtay Kararı

Yargıtay kararlarına göre, baskı ile imzalanan istifa dilekçesi kabul olmadığı gibi şarta bağlı istifa dilekçesi de geçerli olmayacaktır. Yargıtay’a göre; belirli bir süre çalışarak işyerinde belirli haklar edinmiş olan işçinin istifa ile bu haklarını ortadan kaldırması hayatın olağan akışına uygun değildir. Dolayısıyla işçi, ‘kıdem tazminatımdan vazgeçiyorum’ şeklinde bir kağıt imzalasa dahi bunun mahkemece kabulü mümkün olmayacaktır.

İşçinin zorlama ile veya şarta bağlı imzaladığı istifa dilekçesi, mahkemece somut olayın özelliklerine göre değerlendirilecektir. Bu noktada işçinin vasfı, çalışması süresi, eğitim durumu gibi özellikler önem taşımaktadır. Zorlama veya şarta bağlı istifa eden işçi kıdem tazminatı ve diğer haklarını almak için mutlaka iş hukuku avukatından yardım almalıdır.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Ödenmemesi İhtarname

İşten kendi çıkan tazminat almak istiyorsa başvurması gereken ilk yol, işçi alacağı ihtarnamesi göndermesidir. İşçi alacağı ihtarnamesinde verilen süre içinde işveren ödeme yapmazsa bu halde dava yoluna başvurulmalıdır. Noter aracılığıyla gönderilecek ihtarname, usule uygun ve etkili bir şekilde yazılırsa kısa sürede sonuç almak mümkün olacaktır. Bu nedenle tavsiyemiz; ihtarnamenin işçi avukatı tarafından yazılmasıdır. Böylece işçi alacağı davası açılmasına gerek kalmadan hem daha az masrafla hem de daha kısa sürede kıdem tazminatı ve diğer alacaklar tahsil edilebilecektir.

Yukarıda işten kendi çıkan tazminat alabilir mi? sorusunu ihtimaller dahilinde yanıtlamış bulunmaktayız. İşten ayrılırken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili güncel ve detaylı bilgi için iş hukuku avukatı ile görüşmeniz gerektiğini vurgulamak isteriz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.